Symbolika farieb - siscms

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Symbolika farieb

Ikonografia

Farba v ikone a jej význam
    Farba zohráva v ikone dôležitú úlohu a jej používanie nebolo nikdy náhodné. Každá farba mala svoje miesto a symbolický význam, no tento význam nebol vždy jednoznačný a preto sa ikona dnešnému človeku, ktorý nepozná ich zmysel veľmi ťažko číta. Ešte väčší zmätok nastáva v tom, že aj jednotlivé farby majú viacero významov, často si protirečiacich, čierna na ikone Narodenia Krista má úplne iný význam ako čierna na ikone Zmŕtvychvstania.
    Štruktúra ikony podlieha mnohým predpisom a obmedzeniam a voľná tvorba v nej je takmer neprípustná, no čo sa týka farebnosti tu je ikonopiscovi ponechaná istá voľnosť. Mnohé postavy a predmety nemajú stanovenú záväznú farebnosť, no na druhej strane sú aj také, ktoré ju majú presne určenú.

Zlatá:
    Symbolizuje prítomnosť Boha, Božstvo, Božiu moc a milosť, nebeské svetlo. Na niektorých ikonách sú odevy zvýraznené zlatým ornamentom a líniami. Tento zlatý ornament sa nazýva hagyografia. Používa sa iba pri niektorých osobách, alebo predmetoch a vyjadruje sa ním to čo je nadzmyslové, nášmu zraku neviditeľné. Zobrazuje prežiarenie osobnosti (a zároveň aj vecí, ktoré s ňou prišli do kontaktu) božským svetlom. V ikone sa používa zlatá farba najmä na pozadie.
Purpurová:
    Symbolizuje dôstojnosť, spravodlivosť a pravdu. Je to farba kráľa, vládcu - Boha na nebi a kráľa na zemi. Iba imperátor mohol podpisovať listiny purpurovým atramentom, nosiť purpurový odev a obuv. Takúto farbu má maforion Bohorodičky, Nebeskej Kráľovny.
Červená:
    Symbolizuje životodarnú energiu, život, teplo a lásku, vzkriesenie - víťazstvo života nad smrťou, no je to aj farba krvi, mučeníctva, obety, odvahy a horlivosti. Červeným nebeským ohňom planú krídla serafínov najbližších pri tróne Krista. Červené pozadie na ikone je symbolom triumfu večného života.
Biela:
    Symbolizuje Božské svetlo. Je to farba čistoty, svätosti a jednoduchosti. Na ikone sa v tejto farbe zväčša zobrazujú svätí a spravodliví, duše zosnulých (no iba spravodlivých), anjeli.
Modrá:
    Symbolizuje nekonečnosť neba, múdrosť a zbožnosť. Je to farba spodného rúcha Bohorodičky, ktorá v sebe zjednocuje nebeské a pozemské.
Zelená:
    Symbolizuje život, mladosť, nádej a očakávanie. Používa sa tam, kde sa začína život - v scénach narodenia.
Hnedá:
    Symbolizuje skromnosť, chudobu. Je to farba zeme a všetkého dočasného.
Čierna:
    Symbolizuje zlo, smrť, strach a zúfalstvo, no v niektorých výjavoch to je aj farba tajomstva.(Vo výjave Narodenia Krista jaskyňa alebo pozadie Kozmosu, v dolnej časti na ikone Zoslania Ducha svätého)

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky