Ikonopisecká škola - siscms

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Ikonopisecká škola

Ikonopisecká škola - organizovanie

SISCMS organizuje v dňoch od 15.9.2023 do 24.9.2023
XXII. ikonopiseckú školu v priestoroch múzea Červený Kláštor


Informácie a prihláška:
kancelár spolku: jankalengvarska@azet.sk
telefónne číslo: 0907 649 333
administrátor spolku: maria.curmova@post.sk
telefónne číslo: 0904 358 709

    
Ikonopisecká škola sa organizuje za účelom uchovávania a šírenia tradičnej techniky písania ikon. Počas školy ktorá trvá 9 dní získa účastník základné zručnosti a vedomosti potrebné k napísaniu ikony, oboznámi sa technikou, materiálmi a postupmi. Dôraz sa kladie tak na technickú, ako aj duchovnú stránku písania ikony.
     Prihlásiť sa môže každý kto má záujem o túto oblasť našej kultúry. Pre účastníka nie sú stanovené žiadné osobitné kritéria s v
ýnimkou toho, že sa musí podriadiť vedeniu školiteľa a dennému programu.

Materiál ktorý zabezpečuje škola:
doska , gáza, fungicídny prípravok , glej, krieda, brúsny papier, pauzovací papier, pozlacovačské náradie (zlato, mixtionové mlieko, podklad pod zlato), pigmenty, emulziu, záverečný lak, farebné predlohy.


Materiál ktorý si zabezpečuje účastník:

 • zvitkový papier (mäkké servítky), mäkká handra, vatové tyčinky

 • nožnice stredne veľké, pravítko

 • versatilka (tuha sa nahradí ihlou)

 • asi päť bielych prázdnych puzdier od kinofilmov

 • ceruzka, guličkové pero, nezmazateľna fixka

 • stojan na knižky a kartón veľkosti asi 30x26 cm

 • prázdna zaváraninová fľaša na vodu, nádoba na štetce

 • široký plochý štetec 6 - 8 cm na kriedovanie

 • kartónová škatuľa asi 32x28 na prikrytie ikony

 • plastová paleta s priehlbeninami, zubná kefka na čistenie palety

 • papier, staré noviny na prikrytie stola

 • guľaté štetce s ostrou špičkou rôzne veľkosti

 • osobné veci (hygienické, papuče a. p.)

 • CD s východnou hudbou sú vítané


Zoznam absolventov našej ikonopiseckej školy

XXI. ikonopisecká škola
Termin
: 10.9.2022 - 18.9.2022

Kancelár spolku SISCMS a lektor: Mgr. Janka Lengvarská
Administrátor SISCMS a asistent lektora: Mária Čurmová
Vicekancelár SISCMS: Doc. Ing. Ján Buleca, PhD.

Zoznam absolventov:
1. Mgr. Renáta Terifajová
2. Mária Lipková
3. Mgr. PaeDr. Emília Bocková, PhD.
4. Mária Kenderová
5. Mgr. Tomáš Miňo
6. Mgr. Petdra Hamzová
7. Ing. Vladimíra Čarnecká
8. Mgr. Emília Steinhübelová
9. Walter Steinhübel
10. Alexander Orlík
11. Doc. MVDr. Mária Demeterová, PhD.
12. Ján Šima
13. Helena Michalová
14. Milan Škrabek
15. Ing. Miroslav Krompaščik
16. Timotej Adam Klenka
17. Ružena Puchľáková
18. Jana Hreščová
19. Mgr., Mgr. art. Paulína Priečková Lešková
20. Mária Kačeriakodvá
21. Mgr. Janka Brnová
 

XX. ikonopisecká škola
Termin
: 18.9.2021 - 26.9.2021

Kancelár spolku SISCMS a lektor: Mgr. Janka Lengvarská
Administrátor SISCMS a asistent lektora: Mária Čurmová
Vicekancelár SISCMS: Doc. Ing. Ján Buleca, PhD.

Zoznam absolventov:
1. Helena Michalová
2. Ján Šima
3. Ing. Slavomír Repčák
4. Alexander Orlík
5. Mgr. Darhomír Velička, PhD.
6. Anreas Debernitz
7. JUDr. Daniela Blažovská
8. Doc. MVDr. Mária Demeterová, PhD.
9. Mgr. Emília Steinhübelová
10. Walter Steinhübel
11. Ing. Vladimíra Čarnecká
12. Katarína Butelová
13. Mária Kačeriaková
14. Mgr., PaeDr. Emília Bocková, PhD.
15. Mária Kenderová
16. Mgr., Mgr. art. Pavlína Priečková Lešková
17. Darina Plevjaková
18. Milan Hrabuša
19. Jana Brnová
20. s Anna Maslanová
21. Ing. Gabriela Tuchyňová
22. Doc. Ing. Ján Buleca, PhD.


 

XIX. ikonopisecká škola
Termin
: 7.9.2019 - 16.9.2019

Kancelár spolku SISCMS a lektor: Mgr. Janka Lengvarská
Administrátor SISCMS a asistent lektora: Mária Čurmová
Vicekancelár SISCMS: Doc. Ing. Ján Buleca, PhD.

Zoznam absolventov:
1. Ján Ferenčík
2. Mária Kenderová
3. Mgr. , Paed. Emília Bocková, PhD.
4. Mgr. Drahomír Velička, PhD.
5. Alexander Orlík
6. Helena Michalová
7. Ing. Anton Lučaník
8. Anna Horváthová
9. Anna Hríbová
10. Mgr. Monika Brošková
11. Mária Kačeriaková
12. JUDr. Daniela Blažovská
13. Doc. MVDr. Mária Demeterová, PhD.
14. Mgr. Emília Stienhubelová
15. Walter Steinhubel
16. Ján Šima
17. Ing. Slavomír Repčík
18. Mgr. art. Pavlína Priečková Lešková
19. Doc. Ing. Ján Buleca, PhD.

XVIII. ikonopisecká škola - Mozaika

Termin
: 7.10.2019 - 13.10.2019

Lektor: Mgr. Miroslav Pribiš
Kancelár spolku SISCMS a asistent lektora: Mgr. Janka Lengvarská

Zoznam absolventov:
1. Ing. Júlia Púčalová
2. Ing. Oliver Pástor, CsC
3. Ján Šima
4. Mária Čurmová
5. Doc. MVDr. Mária Demeterová, PhD.
6. Eleonóra Ciferská
7. Mária Mrázová
8. Milan Škrabek
9. Beatrica ŠkrabekováXVII. ikonopisecká škola

Termin
: 7.9.2019 - 16.9.2019

Kancelár spolku SISCMS a lektor: Mgr. Janka Lengvarská
Administrátor SISCMS a asistent lektora: Mária Čurmová
Vicekancelár SISCMS: Doc. Ing. Ján Buleca, PhD.

Zoznam absolventov:
1. MUDr. Mária Hencelová
2. Katarína Butelová
3. Ing. Oliver Pástor, CsC
4. MUDr. Lívia Klembarová
5. Mgr., PaeDr. Emila Bocková, PhD.
6. Ing. Vladimíra Čarnecká
7. Mgr. Ladislav Olexa
8. Dagmar Sedláková
9. sr. Terézia
10. sr. Gianna Mária
11. Ondrej Hvožďara
12. JUDr. Daniela Blažovská
13. Doc. MVDr. Mária Demeterová, PhD.
14. Mgr. Renáta Gogoláková
15. Milan Škrabek
16. Ján Šima
17. Mgr. Monika Brošková
18. Radmila Doliničová
19. Jozef Ďuriš
20. Mgr. Martin Uličný
21. Ing. Martina Galociová
22. Ema Galociová
23. Mgr. Peter Klempa
XVI. ikonopisecká škola
Termin
: 15.9.2018 - 23.9.2018

Školiteľ: Bc. Janka Lengvarská
Asistent: Mária Čurmová

Zoznam absolventov:
1. Doc. Ing. Ján Buleca, PhD.
2. Ing. Oliver Pástor, CsC
3. Mgr. Jana Krettová
4. Milan škrabek
5. Ing. Júlia Púčalová
6. JUDr. Daniela Blažovská
7. Doc.MVDr. Mária Demeterová, PhD.
8. Mgr. Monika Brošková
9. PaedDr. Jana Mikušová
10. Mgr. Martina Zonnenscheinová
11. Ján Šima
12. Mgr. Renáta Liptajová
13. Katarína Mikulová
14. Iveta Maťová
15. Mgr. Mária Zelikleitner
16. Mgr. Renáta Gogoláková
17. Magdaléna Burdová
18. Peter B
öhm
19. Anna Horváthová
XV. ikonopisecká škola
Termin
: 23.09.2017- 01.10.2017

Školiteľ: Janka Lengvarská
Foto
Zoznam absolventov:
1. Doc. Ing. Ján Buleca
2. Ing. Júlia Púčalová
3. Katarína Zajacová
4. Milan Škrabek
5. Vladimír Hriň
6. Ing. Renáta Chudá
7. Ján Šima
8. Ing. Vincent Perún
9. Mária Čurmová
10.Anna Horvátová
11.Eleonóra Cíferská
12.Mgr. Renáta Gogoláková
13. Ing. Oliver Pástor, CsC.
14.Ing. Zuzana Fáborová
15. Mgr. Ladislav Kováč
16. Mgr. Janka MašlejováXIV. ikonopisecká škola
Termin
: 13.08.- 21.08.2017 Košice

Školiteľ: Janka Lengvarská
Foto
Zoznam absolventov:
1. Ing. Peter Baran
2. JUDr. Daniela Blažovská
3. Ing. Renáta Chudá
4. Anežka Jeckelová
5. Ing. Mgr. Eva Klepáčová
6. Anežka Mešárová
7. Katarína Mináriková
8. JUDr. Patrícia Miskolczyová
9. JUDr. Mgr. Monika Dubjel
10. Doc. Ing. Ján Buleca, PhD.
11. Ing. Oliver Pástor, CsC
12. Mária Oláhová
13. PaeDr. Mgr. Klaudia Šanková
14. Mgr. Monika Vansáčová
15. Ján Šima
16. Marek Ľubiščák
17. Lea Radvanyová
18. Mária Čurmová


XIII. ikonopisecká škola
Termin
: 18.7. - 26.7.2015, Košice
Školitelia:
Bc. Janka Lengvarská
Foto:

Absolventi:

 • Ing. Júlia Púčalová

 • Jaroslava Štepánková

 • Ján Šima

 • Jozef Dubnička

 • MUDr. Viera Sochová

 • Mária Čurmová

 • Ing. Erik Jurko

 • Margita Karnerová

 • JUDr. Mgr. Monika Dubjel

 • Doc. Ing. Ján Buleca, PhD.

 • Mária Lešundáková

 • Ukončenie školy posviackou ikon v Lutine.


XII. ikonopisecká škola
Termin
: 9.8. - 17.8.2014, Košice
Školitelia: Janka Lengvarská

Foto: PhDr. Mgr. Janka Mašlejová

Absolventi:

 • PhDr. Mgr. Janka Mašlejová

 • Ing. Mária Schlosserová

 • JUDr. Mgr. Monika Dubjel

 • Ing. Katarína Šuppová

 • MUDr. Beátka Žilková

 • Doc. Ing. Ján Buleca, PhD

 • JUDr. Magdaléna Drgoňová

 • Mária Čurmová

 • Jan Šima

 • Doc. MVDr. Mária Demeterová PhD


XI. ikonopisecká škola
Termin: 10.8. - 18.8.2013, Košice
Školitelia: Janka Lengvarská
, Mgr. Miroslav Pribiš
Foto: Ing. Blažej Bocan

Absolventi:

 • Ing. Blažej Bocan

 • Mária Čurmová

 • Doc. MVDr. Mária Demeterová, PhD.

 • Ján Šima

 • Ing. Tatiana Rauschová

 • Mgr. Viktória Yanochko

 • Janka Wagnérová

 • Lenka Varechová

 • Ing. Mária Schlosserová

 • Adam Ján Figeľ

 • Ladislav popovič SJ

 • Mgr. Mária Lešundáková

 • s. Simeona Janačová

 • s. Jarmila Sumilasová

 • Doc. Ing. Ján Beluca, PhD.

 • P. Juraj Dufka SJX. ikonopisecká škola - 1. ročník MOZAIKA
Termin: 4.8. - 12.8.2012, Košice
Školitelia: Janka Lengvarská
, Mgr. Miroslav Pribiš
Absolventi:

 • Mária Čurmová

 • Beatrica Škrabeková

 • Doc. MVDr. Mária Demeterová, PhD.

 • Mária Schlosserová

 • Katarína Buhajová

 • s. Eva Pánková

 • s. M. Anežka Suchánková

 • s. M. Jarmila Sumilasová

 • Bc. Jitka Weberová

 • doc. Ing. Ján Buleca, PhD.

 • P. Juraj Dufka SJ


IX. ikonopisecká škola   
Termin
: august 2011, Košice
Školitelia: Janka Lengvarská
Absolventi:

 •  Mária Čurmová

 •  Lýdia Skokanová

 •  Mária Kišáková

 •  Slavomír Gabor?ík

 •  Anežka Kindlerová

 •  Lenka Varechová

 •  Jitka Weberová

 •  Daniel Padyšák

 •  Tomáš Padyšák

 •  Mária Schlosserová

 •  Katarína Buhajová

 •  doc. Ing. Ján Buleca,PhD.

 •  P. Juraj Dufka, S.J.

 •  Mária Demeterová

 • 25.7.2011 návšteva v Sanoku, Poľsko

VIII. ikonopisecká škola
Termin: júl 2009, Košice
Školitelia: Janka Lengvarská, Rastislav Timko
Absolventi:

 • Lýdia Skokanová

 • Mária Čurmová

 • Ing. Marek Pich

 • Ivana Babíková

 • P. Juraj Dufka, SJ

 • Slavomíra Kováčová

 • Ľudmila Laudárová

 • Ing. Blažej Bocan

 • doc. Ing. Ján Buleca, PhD

 • Marián  Hančikovský

 • Ing. Ján Zajac


VII. ikonopisecká škola
Termin: júl 2006, Košice
Školitelia: Vincent Luca, Janka Lengvarská
Absolventi:

 • Matej Mikloš

 • Mária Demeterová

 • Helena Černá

 • s.Jozefka Maníková

 • Milan Kušnír

 • Laurencia Schramková

 • Martin Jančišin

 • s. Gabriela Hlinková

 • Gabriela Timková

 • Mária Lešundáková

 • Lukáš Marinčák

 • Helena Semanová

 • Radana Kuzmová

 • Iveta Szatmáryová

 • Jana Koščová


VI. ikonopisecká škola
Termin: 15. - 24. júl 2005, Michalovce
Školitelia: Vincent Luca, Janka Lengvarská
Absolventi:

 • Tatiana Sučková

 • Jozef Javorka

 • Rastislav Róka

 • Martin Cíbik

 • Marek Horňák

 • Mariana Šatná

 • Ludmila Tláskalová

 • Elena Sebíňová

 • Ján Šima


V. ikonopisecká škola                                                                                     
Termin: 1. - 10. august 2003, Michalovce
Školitelia: Vincent Luca, Janka Lengvarská
Absolventi:

 • Júlia Metelská

 • o. Irenej Ciutti

 • Jarmila Raková

 • Želmíra Lucová

 • Emília Oslvadová

 • Zuzana Semanová

 • Alan Bayalinov

 • Michaela Hlatká

 • Miriam Cubjaková

 • Serafína Feková

 • Martina Gmitterová

 • o. Róbert Demko

 • Gabriela Timková

 • Mária Paľovčíková

 • Elena Holosová

 • Jozef Kišak

 • Ján Buleca

 • o. Milan Gábor


IV. ikonopisecká škola                                                                                    
Termin: 17. - 26.august 2001, Michalovce
Školitelia: p. ThDr. Ján Babjak SJ, Vincent Luca, Janka Lengvarská
Absolventi:

 • o. Valér Čonka

 • Emília Dankovčíková

 • Augustín Jozef Laco

 • Dr. Ľudmila Lakomá-Krausová

 • PaeDr. Mária Miltáková

 • Stanislav Mujgoš

 • Prom. Ped. Anna Sabová

 • Alena Teicherová

 • Rastislav Timko

 • Eva Čonková


III. ikonopisecká škola                                                                                     
Termin: 17. - 26. august 2000, Ružín
Školitelia: p. ThDr. Ján Babjak SJ, Vincent Luca, Janka Lengvarská
Absolventi:

 • p. ThDr. Ján Babjak, SJ

 • Mária Balogová

 • Klára Čupková

 • Dr. Ľudmila Lakomá-Krausová

 • sr. Lujza Zuzana Kukučková, Spraem

 • Janka Mašlejová

 • sr. Michaela Magadléna Michalková, Spraem

 • Viera Nováčková

 • sr. Faustína Jozefína Susedková, OSU

 • Ján Šustopaľ

 • Ing. Victoria Yanochko


II. ikonopisecká škola                                                                                    
Termin: 2. - 10. august 1999, Ružín
Školitelia: o. Kamil Dráb CSsR; Janka Lengvarská
Absolventi:

 • Marián Dráb

 • Blažena Dzurjaníková

 • Slavomír Gáborčík

 • Monika Lašová

 • Mgr. Janka Mašlejová

 • Viera Nováčková

 • Vladimír Seman

 • Julianna Zdravecká


I. ikonopisecká škola                                                                                     
Termin: 2. - 9. august 1998, Košice
Školitelia: Edmund Bachmann, Eva Mária Bachmann, Charlotta Bachmann
Absolventi:

 • o. Kamil Dráb, CSsR

 • JUDr. Vincent Luca

 • Janka Lengvarská

 • Angelika Nedoroščíková

 • sr. Marianna Janka Gladišová, SNPM

 • sr. Mária Kondášová, OP

 • sr. Eugénia Poláková, IBMV

 • Mária Mojzešová

 • Mária Balogová

 • Silvia Šecková

 • Lenka Kmecová

 • Pavol Hromo


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky